Java Math.min()

Tanım ;


a ve b iki değişkenden minimum olanı döndürür.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  int a=2,b=3;
    System.out.println("Minimum olan değer:"+Math.min(a, b));
  }
}


Çıkış ;

run:
Minimum olan değer:2