Java Math.max()

Tanım ;

a ve b iki değişkenden maksimum olanı döndürür.


Giriş ;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  int a=2,b=3;
    System.out.println("Maksimum olan değer:"+Math.max(a, b));
  }
}


Çıkış ;

run:
Maksimum olan değer:3