Java Math.ceil()

Tanım ;

 • Parametre olarak aldığı ondalık sayıyı en yakın büyük tam sayıya yuvarlanır.
 • Bu tam sayı double olarak döndürülür.Giriş;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {  
  public static void main(String[] args) {
  double a=3.49;
    System.out.println("Sayının tavana yuvarlanmış hali :"+Math.ceil(a)); 
  }
}


Çıkış ;

run:
Sayının tavana yuvarlanmış hali :4.0