Java break

Tanım ;

Java'da break komutu, switch,while,do-while veya for gibi döngü ve deyimlerin sonlandırılmasını sağlar.Giriş;

package kodsozluk;
public class KodSozluk {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 100; i++) {//0'dan başlayıp 100'e kadar devam edecek döngümüz var
      if(i==4){
      break;//if koşulunu sağladığı anda döngüden çıkmamızı sağlıyor
      }
      System.out.println("i ="+i);
    }
    System.out.println("Donguden cikti.");
  }  
}


Çıkış ;

run:
i =0
i =1
i =2
i =3
Donguden cikti.
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.