MIPS Assembly sw

Tanım;

  • Açılımı Store Word yani türkçe karşılığı kelimeyi depola anlamına gelmektedir. Her kelime 32 bitliktir.
  • Bu komut, register içindeki veriyi ana belleğe ( RAM ) 'e taşımamıza sağlayan komuttur.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS I tipi formatını kullanır.
  • lw komutunun tersini yapar.
  • MIPS32 üzerinde çalışıyoruz. Yani registerler 32 bit ( 4 byte )'lıktır.


Yazım Kuralı;

sw $0,[ ana bellek adresi ]

$s0 : alınacak verinin register adresi

[ ana bellek adresi } : Taşınacak olan ana bellek ( RAM )'in adresi


Eğer dizi üzerinde işlem yapıyorsak;

sw $s0, [bellek adresinin üstüne eklenecek değer ]( [ ana bellek adresi ] )

$s0 : alınacak verinin register adresi

[ bellek adresinin üstüne eklenecek değer ] : ana bellek adresiyle toplayıp adres elde edilir. Mesele adresimiz 1000 biz üstüne eklenecek değere 4 yazdık, şimdiki adresimiz 1004 olur.

[ ana bellek adresi ] : Taşınacak olan ana bellek ( RAM )'in adresiGiriş;

$s0 registerimizde (3)10 yani ikilik tabanda karşılığı (11)2 olsun. adresimiz 1000 değerini alsın ve biz 1004 bellek adresimize $s0 yazmak istiyoruz.

lw $s0,4(adres)  // burda adresin üzerine 4 ekliyorum. Çünkü dizinin 2. değerini almak istiyorum.

Ana Bellek Önce;

mips store word

Ana Bellek Sonra;

mips store word