MIPS Assembly sw

Tanım;

  • Açılımı Store Word yani türkçe karşılığı kelimeyi depola anlamına gelmektedir. Her kelime 32 bitliktir.
  • Bu komut, register içindeki veriyi ana belleğe ( RAM ) 'e taşımamıza sağlayan komuttur.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS I tipi formatını kullanır.
  • lw komutunun tersini yapar.
  • MIPS32 üzerinde çalışıyoruz. Yani registerler 32 bit ( 4 byte )'lıktır.


Yazım Kuralı;

sw $0,[ ana bellek adresi ]

$s0 : alınacak verinin register adresi

[ ana bellek adresi } : Taşınacak olan ana bellek ( RAM )'in adresi


Eğer dizi üzerinde işlem yapıyorsak;

sw $s0, [bellek adresinin üstüne eklenecek değer ]( [ ana bellek adresi ] )

$s0 : alınacak verinin register adresi

[ bellek adresinin üstüne eklenecek değer ] : ana bellek adresiyle toplayıp adres elde edilir. Mesele adresimiz 1000 biz üstüne eklenecek değere 4 yazdık, şimdiki adresimiz 1004 olur.

[ ana bellek adresi ] : Taşınacak olan ana bellek ( RAM )'in adresiGiriş;

$s0 registerimizde (3)10 yani ikilik tabanda karşılığı (11)2 olsun. adresimiz 1000 değerini alsın ve biz 1004 bellek adresimize $s0 yazmak istiyoruz.

lw $s0,4(adres)  // burda adresin üzerine 4 ekliyorum. Çünkü dizinin 2. değerini almak istiyorum.

Ana Bellek Önce;

mips store word

Ana Bellek Sonra;

mips store word

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

PIC Assembly programlama dilinde, timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

RC2 ve RC1 pinlerinden elde edeceğiniz PWM sinyallerini kullanarak bir DC motorun hız ayarını ve bir led in ışık şiddetini değiştiren uuygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

16 LDCnin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.

Girl Eating Pizza

Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulaması yapılmıştır. Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.

Girl Eating Pizza

Decoder ile 0-1000 arası sayıları artan bir şekilde led'de gösterme işlemini yapan uygulama yapılmıştır. PORB ve PORTD'nin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.