MIPS Assembly lw

Tanım;

  • Açılımı Load Word yani türkçe karşılığı kelime yükle anlamına gelmektedir. Her bir kelime 32 bit yer kaplar.
  • Bu komut, ana bellek ( RAM ) içindeki veriyi register'e taşımamıza yarayan komuttur.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS I tipi formatını kullanır.
  • sw komutunun tersini yapar.
  • MIPS32 üzerinde çalışıyoruz. Yani registerler 32 bit ( 4 byte )'lıktır.


Yazım Kuralı;

lw $0,[ ana bellek adresi ]

$s0 : taşınan verinin yazılacağı register

[ ana bellek adresi } : ana bellekten alınacak verinin bellek adresi


Eğer dizi üzerinde işlem yapıyorsak;

lw $s0, [bellek adresinin üstüne eklenecek değer ]( [ ana bellek adresi ] )

$s0 : taşınan verinin yazılacağı register

[ bellek adresinin üstüne eklenecek değer ] : ana bellek adresiyle toplayıp adres elde edilir. Mesele adresimiz 1000 biz üstüne eklenecek değere 4 yazdık, şimdiki adresimiz 1004 olur.

[ ana bellek adresi ] : ana bellekten alınacak verinin bellek adresi


Giriş;

Mesela dizimizin adresi adres ( 1000 ) değişkenin içinde olsun biz dizinin 2. değerini almak istiyoruz yani dizi[2] içindeki değeri $s0 koplamak istiyoruz.

lw $s0,8(adres)  // burda adresin üzerine 8 ekliyorum. Çünkü dizinin 2. değerini almak istiyorum.