MIPS Assembly jr

Tanım;

  • Belirtilen register içindeki adrese dallanmak için kullanılan komuttur ve şartsız dallanmalar için kullanılır.
  • Bu komut genellikle şartlı koşullarda bir yerden bir yere atlamak için kullanılır.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS J tipi formatını kullanır.


Yazım kuralı;

jr [register]

register : buraya yazılacak olan register, içindeki değer atlanacak olan adres olucaktır.


Örnek

jr $ra  // $ra registeri içindeki adrese dallanacaktır.