MIPS Assembly jal

Tanım;

 • Belirtilen adrese dallanmak için kullanılan komuttur ve şartsız dallanmalar için kullanılır.
 • j komutu ile aynı işlemi yapar tek farkı, "$ra" registerine" PC" adresine 4 ekleyerek yazar ve dallancak adrese dallanır.
 • Bu komut genellikle dallandığı adreste işi bittikten sonra kaldığı yerden devam etmesi için kullanılan komuttur.
 • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS J tipi formatını kullanır.


Yazım kuralı;

jal [dallancak bellek adresi]

dallancak bellek adresi : ana bellekte (RAM) dallancak adrestir.


Örnek

topla: add $s1,$s2,$s3  // burayı fonksiyon olarak düşünebiliriz.
    addi $v0,$s1,0


jal topla         // topla adresine geri dönüyoruz ve $ra registerine kaldığı registerin adresini yazıyor.
#kaldığı register adresi burası olucaktır. (PC+4)