MIPS Assembly j

Tanım;

 • Belirtilen adrese dallanmak için kullanılan komuttur.
 • Şartsız dallanmalar için kullanılır.
 • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS J tipi formatını kullanır.
 • Bu komut genellikle şartlı koşullarda bir yerden bir yere atlamak için kullanılır.


Yazım kuralı;

j [dallancak bellek adresi]

dallancak bellek adresi : ana bellekte (RAM) dallancak adrestir.


Örnek

topla: add $s1,$s2,$s3  // burayı fonksiyon olarak düşünebiliriz.
    addi $v0,$s1,0


j topla         // topla adresine geri dönüyoruz.