MIPS Assembly lui

Tanım

  • 32 bitlik register'daki verinin son 16 bit'inin alarak ilk 16 bit'ine yerleştirir ve son 16 bitlerini 0 ile doldurur.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS I tipi formatını kullanır.
  • immediate komut olduğu için sabit sayı alır.

Yazım Kuralı

lui $s0, 1024
  • $s0 : verinin yazılacağı register
  • 1024 : bu sayıyı 2 tabanında son 16 bitine alıp $s0'ın ilk 16 bitine kopyalar ve son 16 bitine 0 ile doldurur.

Örnek

  • $s0 registerin için şöyle olsun ; 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  • 1024 sayısın 2 tabanında değeri : 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
lui $s0,1024

$s0 içindeki değer söle olucaktır : 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Görüldüğü gibi son 16 biti, ilk 16 bitine koymuştur ve son 16 bitine 0 ile doldurmuştur.

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Üs sonuçunu $s4 registerına kaydeder. Kod.datax .word 701y .word 701.textmain addi $16,$0,0 # i degeri ( üs ka

Girl Eating Pizza

MIPS Assembly programlama dilinde yazılmış yaşınızı saate çeviren program.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar. Kod# örnek program yaşanan yıl değerinin ekrandan girilmesiyle bu d

Girl Eating Pizza

PS Assembly programlama dilinde yazılmış üs alma ( Xn ) programıdır.Consoldan aldığı değerlerle işlem yapar.Üs sonuçunu $s0 registerına kaydeder. Kod.datastr .asciiz x=str1 .asciiz

Girl Eating Pizza

PIC Assembly programlama dilinde, timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

RC2 ve RC1 pinlerinden elde edeceğiniz PWM sinyallerini kullanarak bir DC motorun hız ayarını ve bir led in ışık şiddetini değiştiren uuygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

16 LDCnin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.

Girl Eating Pizza

Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulaması yapılmıştır. Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.

Girl Eating Pizza

Decoder ile 0-1000 arası sayıları artan bir şekilde led'de gösterme işlemini yapan uygulama yapılmıştır. PORB ve PORTD'nin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.