MIPS Assembly lui

Tanım

  • 32 bitlik register'daki verinin son 16 bit'inin alarak ilk 16 bit'ine yerleştirir ve son 16 bitlerini 0 ile doldurur.
  • Bu komut, MIPS komut formatları arasından MIPS I tipi formatını kullanır.
  • immediate komut olduğu için sabit sayı alır.

Yazım Kuralı

lui $s0, 1024
  • $s0 : verinin yazılacağı register
  • 1024 : bu sayıyı 2 tabanında son 16 bitine alıp $s0'ın ilk 16 bitine kopyalar ve son 16 bitine 0 ile doldurur.

Örnek

  • $s0 registerin için şöyle olsun ; 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  • 1024 sayısın 2 tabanında değeri : 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
lui $s0,1024

$s0 içindeki değer söle olucaktır : 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Görüldüğü gibi son 16 biti, ilk 16 bitine koymuştur ve son 16 bitine 0 ile doldurmuştur.