Tek Kiracılı (Single-Tenant) Mimari Nedir?

Tek kiracı mimarisi, bir yazılım uygulamasının ayrı bir örneğinin, kiracı olarak bilinen tek bir müşteriye hizmet vermeye tahsis edildiği bir yazılım mimarisidir. Tek kiracılı bir mimaride, uygulamanın kaynaklarına tek erişim kiracınındır ve uygulama başka müşterilerle paylaşılmaz.

Tek kiracılı mimariler, her müşterinin genellikle benzersiz gereksinimleri olduğu ve uygulamanın oldukça özelleştirilmiş bir sürümüne ihtiyaç duyabileceği kurumsal yazılımlarda yaygın olarak kullanılır. Bu mimari, çok kiracılı mimarilere kıyasla, daha fazla esneklik ve uygulamayı kiracının özel ihtiyaçlarına göre uyarlama yeteneği gibi çeşitli avantajlar sunar.

Bununla birlikte, tek kiracılı mimarilerin de bazı dezavantajları vardır. Her kiracının kendi ayrı uygulama örneği olduğundan, bu mimariler, çok kiracılı mimarilere göre daha yoğun kaynak tüketebilir ve bakımları daha pahalı olabilir. Ek olarak, her kiracının kendi uygulama eşgörünümü olduğundan güncellemeler ve bakımın her kiracı için ayrı ayrı gerçekleştirilmesi gerekir; bu da zaman alıcı ve emek yoğun olabilir.

Tek Kiracılı (Single-Tenant) Mimarinin Avantajları Nedir?

Tek kiracılı bir mimari, çok kiracılı bir mimariye göre çeşitli avantajlar sunar. Başlıca avantajlarından biri, uygulamanın daha fazla esnekliğe ve özelleştirmeye izin vermesidir. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, uygulamayı kiracının özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak daha kolaydır. Bu, her müşterinin genellikle benzersiz gereksinimlere sahip olduğu ve uygulamanın oldukça özelleştirilmiş bir sürümüne ihtiyaç duyabileceği kurumsal yazılımlar için özellikle yararlı olabilir.

Tek kiracılı mimarinin bir başka avantajı da daha iyi güvenlik sağlamasıdır. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, bir kiracının verilerine veya kaynaklarına başka bir kiracı tarafından erişilme riski daha düşüktür. Bu, hassas verileri işleyen veya düzenlemeye tabi sektörlerde faaliyet gösteren kiracılar için özel bir endişe kaynağı olabilir.

Ek olarak, tek kiracılı bir mimari daha iyi performans ve güvenilirlik sunabilir. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, uygulama diğer kiracılarla paylaşılmaz. Bir kiracının eylemlerinin diğer kiracılar için uygulamanın performansını etkileme riski olmadığından, bu daha iyi performans ve güvenilirlikle sonuçlanabilir.

Tek Kiracılı (Single-Tanent) Mimarinin Dezavantajları Nedir?

Birçok avantajına rağmen, tek kiracılı bir mimarinin bazı potansiyel dezavantajları da vardır. Ana dezavantajlardan biri, çok kiracılı bir mimariden daha pahalı ve kaynak yoğun olabilmesidir. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, sağlayıcının uygulamanın birden çok örneğini tutması ve yönetmesi gerekir. Bu, çok kiracılı bir mimaride uygulamanın tek bir örneğini korumaktan daha maliyetli olabilir ve daha fazla kaynak gerektirebilir.

Diğer bir potansiyel dezavantaj, tek kiracılı bir mimarinin çok kiracılı bir mimariye göre daha az ölçeklenebilir olabilmesidir. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, yeni kiracılar eklemek veya bir kiracı içindeki kullanıcı sayısını artırmak daha zor ve zaman alıcı olabilir. Bu, değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamayı daha zor hale getirebilir.

Ek olarak, tek kiracılı bir mimarinin yönetimi ve bakımı, çok kiracılı bir mimariye göre daha zor olabilir. Her kiracının kendine ayrılmış uygulama örneği olduğundan, güncellemeler ve bakım her kiracı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Bu, zaman alıcı ve emek yoğun olabilir ve tüm kiracılar arasında tutarlı performans ve güvenilirlik sağlamayı zorlaştırabilir.

Girl Eating Pizza

Tek kiracı mimarisi, bir yazılım uygulamasının ayrı bir örneğinin, kiracı olarak bilinen tek bir müşteriye hizmet vermeye tahsis edildiği bir yazılım mimarisidir.

Girl Eating Pizza

Çok kiracılı mimari, yazılımın tek bir örneğinin bir sunucu üzerinde çalıştığı ve birden çok kiracıya hizmet verdiği bir yazılım mimarisidir.

Girl Eating Pizza

Jetson Nano, NVIDIA firması tarafından geliştirilen bir gömülü sistemdir. Görüntü sınıflandırma, nesne algılama, ses işleme gibi işlemler için kullanılabilir.

Girl Eating Pizza

Raspberry PI, okullarda okuyan gençlere temel bilgisayar bilimlerinin öğrenimini teşvik etmek amacıyla İngiltere’de Raspberry PI vakfı tarafından geliştirilen tek kartlı bilgisayarlardır.

Girl Eating Pizza

Gömülü sistemler, sistem içerisinde yerleştirilen ve o sistem içerisinde yer alan donanım ve yazılımdan oluşmuş sisteme denir.