Java Zincir hash veri yapısı ( Hash Table Structure )

package veriyapıları;

public class zincirHash {

	
	Eleman dizi[];
	int N;
	
	public zincirHash(int N) {
		dizi = new Eleman[N];
		this.N=N;
	}
	
	
	void yazdir(int sayi) {
		Eleman tmp = dizi[sayi];
		
		
		while(tmp!=null) {
			System.out.println(tmp.icerik);
			
			tmp=tmp.ileri;
			
			
		}
		
		
		
	}
	
	
	
	void ekle(Eleman yeni) {
		int h= yeni.icerik%N;
		


		if(dizi[h] == null) {
			
			dizi[h] = yeni;
			
		}else {
			
			Eleman tmp = dizi[h];
			
			
			while(tmp.ileri!=null) {
				tmp=tmp.ileri;
			}
			tmp.ileri=yeni;
			
			
		}
		
		
		
		
		
		
	}
		
	
}

class Eleman{
	
	int icerik;
	Eleman ileri;
	
	Eleman(int icerik){
		this.icerik=icerik;
		
	}
	
	
}

 

Şekille gösterim;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.