Java Yığıt bağlı liste ( Stack Linked List )

package veriyapıları;

public class yigitBagliListe {

	Eleman ust;
	
	public yigitBagliListe() {
		ust=null;
	}
	
	
	boolean bosmu() {
		return ust==null;
	}
	
	
	void ekle(Eleman yeni) {
		if(!bosmu()) {
			yeni.ileri=ust;
			ust=yeni;
			
		}else {
			ust=yeni;
		}
		
	}
	
	void sil() {
		if(!bosmu()) {
			ust=ust.ileri;
			
			
		}
		
		
	}
	
	void yazdir() {
		
		Eleman tmp = ust;
		
		
		
		while(tmp!=null) {
			System.out.print(tmp.icerik+" ");
			tmp=tmp.ileri;
			
		}
		
	}
	
}

class Eleman{
	
	int icerik;
	Eleman ileri;
	
	Eleman(int icerik){
		this.icerik=icerik;
		
	}
	
	
}Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.