Java Trie (Prefix Tree)

Açıklama

  • Trie ( Prefix Tree ) algoritması, karakterler üzerinden çalışır.
  • Trie veri yapısına eklencek olan veri karakterlere ayrılıp düğümlere yerleştirilir.  
  • Her düğüm bütün karakterlere sahip ve her karakterin bir boolean değeri vardır. Bu boolean değer true ise, kelimenin var olduğunu belli eder.

 

Görsel olarak gösterim

trie-prefix-tree

 

 

Kod

package trie;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

public class main {

	public static void main(String args[]) {
		
		read();

		try {
	
			Scanner s = new Scanner(new File("words.txt"));  // dışardan veri listesi almak için
			
			Trie t = new Trie();
			
			while(s.hasNextLine()) {
				//System.out.println(s.nextLine());
				t.add(s.nextLine());
			}
			//System.out.println("bitti");
	
			System.out.println(t.find("KodSözlük"));  // trie'de veri arama işlemi
			
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

	}
	
	static void read() {
		
	}
}


class Trie{
	
	Node root;
	
	Trie(){
		root = new Node();
	}
	
	void add(String word) {
		
		Node tmp = root;
		
		for(int i=0;i<word.length();i++) {
			
			char character = word.charAt(i);

			if(tmp.children[(int)character] == null) {
				tmp.children[(int)character] = new Node();
			}
			
			tmp = tmp.children[(int)character];
				
		}
		
		tmp.end = true;

	}
	
	boolean find(String word) {
			
		Node tmp = root;
		
		for(int i=0;i<word.length();i++) {
			
			char character = word.charAt(i);

			if(tmp.children[(int)character] != null) {
				
				tmp = tmp.children[(int)character];
				
			}else {	
				return false;
			}
		}
		
		if(tmp != null && tmp.end)
			return true;
		
		return false;
	}
	
}

class Node{
	
	Node children[] = new Node[256];
	boolean end;
	
	Node(){
		end = false;
		for(int i=0;i<children.length;i++)
			children[i] = null;
	}

}
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.