Java Applet ile yapılmış tıklanan yere göre teğet çizen algoritma

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;

public class yuvarlakteğet extends Applet implements MouseListener {

  int x, y,farex,farey;
boolean tiklama = false;
  public void init() {
    x=getWidth()/2;
    y=getHeight()/2;
    addMouseListener(this);
  }
  public void paint(Graphics g) {
    g.drawOval(getWidth()/2-50, getHeight()/2-50, 100, 100);
    if(tiklama)
    g.drawLine(x, y, farex, farey);
  }
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    tiklama = true;
    farex=e.getX();
    farey=e.getY();
    double tan=Math.atan2(farey-y,farex- x)+80;
    double cos=getWidth()/2+Math.cos(tan)*50;
    double sin=getHeight()/2+Math.sin(tan)*50;
    
    x=(int)cos;
    y=(int)sin;
    repaint();
    
  }
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
  }
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
  }
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
  }
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
  }
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.