Java Thread.start()

Tanım;

Oluşturlan iş parçacığının(Thread) çalıştırılması için hazırlanmış metoddur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args){

		isParcacigi thread1 = new isParcacigi();

		thread1.start();              // Thread sınıfını başlatıyoruz.

	}
}

class isParcacigi extends Thread{
	
	public void run(){
		
		System.out.println("Thread Çalıştı");
		
		for(int i=0;i<5;i++){	
			
			System.out.println("Şuan çalışan Thread = "+Thread.currentThread().getName());
			
		}	
	}	
}


Çıkış;

Thread Çalıştı
Şuan çalışan Thread = Thread-0
Şuan çalışan Thread = Thread-0
Şuan çalışan Thread = Thread-0
Şuan çalışan Thread = Thread-0
Şuan çalışan Thread = Thread-0
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.