Java Thread.sleep()

Tanım ;

Bu yordam , o anki çalışan iş parçacığının belirli bir süre uyumasını sağlar.

sleep() metodu Thread sınıfının statik bir yordamıdır.

Yani bu yordamı çağırmak için Thread sınıfından türetilmiş alt bir sınıf new() anahtar sözcüğüyle oluşturulması gerekmaz.

Aldığı parametre milisaniye olarak hesaplanır. (100ms = 1sn)Giriş ;

package kodsozluk;
class sleepOrnek extends Thread{ 
  public void run(){
    try {
      while(true){    // sonsuz döngü
        System.out.println("uyuyor...");
        Thread.sleep(500);   //Thread'in uyuma süresi
      }
    }
    catch (Exception e) {      
    }   
  }
}
  public class KodSozluk{
  public static void main(String[] args) {
    sleepOrnek sO=new sleepOrnek();
    sO.start();
  }
}


Çıkış ;

run:
uyuyor...
uyuyor...
uyuyor...
uyuyor...
uyuyor...
uyuyor...
uyuyor...
......... //sonsuza kadar 500 milisaniye aralıkla uyuyor... yazacak