Java Thread.setPriority()

Tanım;

Theradlere çalışma önceliği vermek için kullanılan metoddur.

1 ile 10 arası tamsayı parametresi alır, önceliği en fazla olana 10 verilir, az olana işe işine göre 1'e kadar verilebilir.


Thread sınıfının enum tipleri şunlardır;

 • Thread.MIN_PRIORITY ( 1 değeridir )
 • Thread.NORM_PRIORITY ( 5 değeridir )
 • Thread.MAX_PRIORITY ( 10 değeridir)


=> enum yerine tamsayıda kullanılabilir.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args){

		isParcacigi thread1 = new isParcacigi();
		isParcacigi thread2 = new isParcacigi();
		isParcacigi thread3 = new isParcacigi();
		
		thread1.setPriority(Thread.MIN_PRIORITY);
		thread2.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
		thread3.setPriority(Thread.NORM_PRIORITY);
		
		thread1.start();             
		thread2.start(); 
		thread3.start(); 
	
	}
}

class isParcacigi extends Thread{
	
	public void run(){
			
		for(int i=0;i<5;i++){	
			System.out.println("Şuan çalışan iş parçacığı ->"+ this.getName());
		}
					
	}	
}


Çıkış;

Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-3
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-3
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-3
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-3
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-3
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-2
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-2
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-2
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-2
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-2
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-1
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-1
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-1
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-1
Şuan çalışan iş parçacığı ->Thread-1


Görüldüğü üzere girişteki örnek kodda thread1'e ilk start vermemize rağmen önceliği yüksek olan başlamıştır.

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.