Java Thread.setName()

Tanım;

Nesnesi oluşturulan Thread sınıfının ismini değiştirmeye yarayan methoddur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		threadSinifi t1 = new threadSinifi();
		
		t1.start();
		
	}
}

class threadSinifi extends Thread{
	
	public void run(){
		
		for(int i=0;i<=5;i++){
			
			System.out.println("Şuanda Çalışan Thread İsmi = "+this.getName());
			
			if(i == 2)
				this.setName("Yordam 1");
			
			
		}	
	}	
}


Çıkış;

Şuanda Çalışan Thread İsmi = Thread-0
Şuanda Çalışan Thread İsmi = Thread-0
Şuanda Çalışan Thread İsmi = Thread-0
Şuanda Çalışan Thread İsmi = Yordam 1
Şuanda Çalışan Thread İsmi = Yordam 1
Şuanda Çalışan Thread İsmi = Yordam 1


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.