Java Thread.isAlive()

Tanım;

Oluşturulan thread sınıfının halen çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır.


2 dönüş tipi vardır;

  • true ( aktif)
  • false ( işi bitmiş, durdurulmuş yada beklmeye alınmış )


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args) throws InterruptedException{

		isParcacigi thread1 = new isParcacigi();
		
		thread1.start();
		
		thread1.join();    // thread1'in bitmesini bekliyoruz.
		
		System.out.println(thread1.getName() + " durumu = "+ thread1.isAlive());
		
	
	}
}

class isParcacigi extends Thread{
	
	public void run(){
			
	System.out.println(this.getName() + " durumu = "+ this.isAlive());
					
	}	
}


Çıkış;

Thread-0 durumu = true
Thread-0 durumu = false

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.