Java Thread.getName()

Tanım;

Thread sınıfı içinde yer alan, nesnesi oluşturulan thread'in isminini almamıza yarayan methoddur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		threadSinif t1 = new threadSinif();
		threadSinif t2 = new threadSinif();
		
		t1.start();
		t2.start();
	
	}
}

class threadSinif extends Thread{
	
	public void run(){
		
	
		while(true){
			
			System.out.println(this.getName());   // Şuanda çalışan threadın adını çağırıyoruz.
			
		}	
	}
}


Çıkış;

Thread-1
Thread-0
Thread-0
Thread-1
Thread-1
Thread-1
Thread-0
Thread-0
Thread-0
Thread-1
Thread-1
Thread-0

//sonsuz kadar sürer (sonsuz döngü)

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.