Java this

Tanım;

  • this deyimi ile oluşturduğumuz java class ( java sınıfı ) içindeki değişkenlere erişmemiz mümkündür.
  • this deyimi kullandığınız sınıfı (class) referans alır. ( örnegin nesnesini oluşturdugumuz class'ın ismi.degisken ismi gibi )
  • this deyimi ile sınıf içinde tanımladığımız değişkenlerle, oluşturdugumuz fonksiyonların aldığı parametre değişkenlerinin isimlerini aynı yapsak bile this ile bu karmaşıklığı önleyebiliriz.
  • this deyimi static sınıf yada fonksiyonlarda kullanılmaz.
  • this kullanımı ( this.degiskenismi ) olarak kullanılır.


Giriş;

package kodsozluk;

public class KodSozluk {
		
	int sayi = 5;  // KodSozluk sınıfının değişkeni
	
	public static void main(String[] args){
		
		KodSozluk nesne = new KodSozluk();   // nesne oluşturdum.
		nesne.yazdir(12);					// nesne içindeki fonksiyona parametre gönderdim.
		
	}
	
	public void yazdir(int sayi){  // fonksiyon değişkeni
		
		System.out.println("Fonksiyona gelen parametre değişkenin değeri = "+sayi);	// fonksiyona gelen parametre ulaşıyorum.
		
		System.out.println("KodSozluk sınıf değişkenin değeri = "+this.sayi);   // sınıf içindeki değişkene this ile ulaşıyorum.

	}
	
}

NOT : Dikkat ederseniz fonksiyonun aldığı değişken ile sınıf içindeki sayi değişkeni aynı isim olmasına rağmen this ile bunu ortadan kaldırdım.


Çıkış;

Fonksiyona gelen parametre değişkenin değeri = 12
Parametre değişkenin değeri = 5
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.