Java Tek yönlü bağlı liste ( Single Linked List )

package veriyapıları;

public class tekYonluBagliListe {

	Eleman bas,son;
	
	
	public tekYonluBagliListe() {
		bas=null;
		son=null;
	}
	
	
	boolean bosmu() {
		return bas==null;
		
	}
	
	void basaekle(Eleman yeni) {
		if(bas==null) {
			bas=yeni;
			son=yeni;
		}else {
			yeni.ileri=bas;
			bas=yeni;
			
		}
		
		
		
	}
	
	
	void sonaEkle(Eleman yeni) {
		
		if(bas==null) {
			bas=yeni;
			son=yeni;
		}else {
			
			son.ileri=yeni;
			son=yeni;
			
			
			
		}
		
		
	}
	
	
	
	void sonaEkle2(Eleman yeni) {
		Eleman tmp = bas;
		
		
		while(tmp.ileri!=null) {
			
			tmp=tmp.ileri;
			
		}
		
		tmp.ileri=yeni;
	
		
		
		
		
	}

	
	void bastanSil() {
		bas=bas.ileri;
		if(bas==null)
			son=null;
	}
	
	
	String yazdir() {
		String s="";
		Eleman yedek = bas;
		while(yedek !=null) {
			s+=yedek.icerik+" ";
			yedek = yedek.ileri;
		}
		return s;
		
	}
	

	void sondanSil() {
		Eleman tmp=bas,once=null;
		
		while(tmp.ileri!=null) {
			once=tmp;
			tmp=tmp.ileri;
		}
		
		if(once==null) {
			bas=null;
			son=null;
			
		}else {
			once.ileri=null;
			son=once;
			
			
		}
		
		
	}
	
}


class Eleman{
	
	int icerik;
	Eleman ileri;
	
	Eleman(int icerik){
		this.icerik=icerik;
		
	}
	
	
}

 

Şekille gösterim;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.