Java System.out.println()

Tanım;

Consol ekranında alt alta çıktı vermek için kullanılan System sınıfının methodudur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		System.out.println("KodSözlük");
        System.out.println("www.KodSozluk.com");
			
	}
	
}


Çıkış;

KodSözlük
www.KodSozluk.com