Java System.out.print()

Tanım;

Consol ekranına çıktı vermek için kullanılan System sınıfının methodudur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		System.out.print("KodSözlük");
			
	}
	
}


Çıkış;

KodSözlük