Java switch-case

Tanım;

Program akışı birden çok koşula bağlı olarak farklı seçeneklerden birisine yönlendirilecekse, iç-içe if-else denetimi yerine switch-case denetimi daha kolay olur.

Bunun için, int ya da char tiplerinden bir seçici değişken ya da ifade (formül) kullanılır.

Seçici değişkenin ya da ifadenin alacağı sabit değerlere göre program akışı istenen seçeneğe saptırılır.


Yazım kuralı;

switch(ifade)
{
  case değer:
    yapılacak işler
    break;
  case başka değer:
    yapılacak işler
    break;
  default:
    değerlerin hiçbirisi sağlanmıyorsa yapılacak işler
}


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Scanner;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		Scanner klavye = new Scanner(System.in);
		int islemKodu = klavye.nextInt();
		
		switch (islemKodu) {       // switch hangi veriye çalışacağını icinde veri belirler.
		case 1:
			System.out.println("1. İşlem için deyimler");
			break;

		case 2:
			System.out.println("2. İşlem için deyimler");
			break;
			
		default:
			System.out.println("İşlem kodunuz yanlış");  // eğer switch-case barındırmayan bir kod girdiyse burası çalışıyor.
			break;
		}
		
	}  
}


Çıkış;

Klavyeden girilen değer = 1
1. İşlem için deyimler