Java String.valueOf()

Tanım;

Herhangi bir veri tipini String veri tipine dönüştürmeye yarayan String sınıfının methodudur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		int tamSayi = 5;
		
		String tamSayiString = String.valueOf(tamSayi);
		
		System.out.println(tamSayiString);
			
	}
	
}


Çıkış;

5