Java String.valueOf()

Tanım;

Herhangi bir veri tipini String veri tipine dönüştürmeye yarayan String sınıfının methodudur.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		int tamSayi = 5;
		
		String tamSayiString = String.valueOf(tamSayi);
		
		System.out.println(tamSayiString);
			
	}
	
}


Çıkış;

5
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.