Java String.trim()

Tanım:

Dizginin başındaki ve sonundaki boşlukların silindiği bir dizgi verir. (sağ ve soldan boşlukları siler)


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
	    String S="     Kod Sozluk    ";
	    
	    System.out.println(S);
	    
	    System.out.println(S.trim());
	   
	}  
}


Çıkış;

     Kod Sozluk    
Kod Sozluk