Java String.toUpperCase()

Tanım :

Metodu çağıran dizginin tamamen büyük harfe çevrilmiş hali olan string geri dönderir;


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
	    String S="KodSozluk";
	    
	    System.out.println("Kücük harflere döndürülmüş hali = "+S.toUpperCase());
	    
	}  
}

Çıkış;

Büyük harflere döndürülmüş hali = KODSOZLUK
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.