Java String.subString()

Tanım :

Stringde belirlediğimiz index aralıklarındaki string olarak geri döndürmemize olanak sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
	    String S="KodSozluk";
	    
	    System.out.println(S.substring(3)); // 3'ten başlayıp sonuna kadar gider.
	    
	    System.out.println(S.substring(0,3)); // belirlenen aralıkları getirir.
	   
	}  
}


Çıkış;

Sozluk
Kod


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.