Java String.startsWith()

Tanım;

String olarak tanımlanan degişkende parametre olarak aldığı String'i en başıyla aynısa true döndürür, değilse false döndürür.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		String tamSayiString = "KodSözlük";

		System.out.println(tamSayiString.endsWith("Sözlük"));
		System.out.println(tamSayiString.endsWith("Söz"));
			
	}
	
}


Çıkış;

true
false
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.