Java String.Replace()

Tanım :

Metodu uygulandığı string içerisinde karakter yada karakter gruplarının değiştirmeyi sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
	   String S="KodSozluk";
	   
	   System.out.println("Normal hali = "+S);
	   
	   System.out.println("Değiştirilmiş hali = "+S.replaceAll("Sozluk"," Bizim İşimiz"));
	   
	}  
}


Çıkış;

Normal hali = KodSozluk
Değiştirilmiş hali = Kod Bizim İşimiz