Java String.length()

Tanım;

Bu yöntem, bu dizenin uzunluğunu döndürür. Uzunluk, dizideki 16 bitlik Unicode karakterlerin sayısına eşittir.


Giriş;

package kodsozluk;
public class Kodsozluk {

  public static void main(String[] args) {

    String S="KodSozluk";
    System.out.println("String Uzunluğu:" S.length());

  }  
}


Çıkış;

String Uzunluğu:9
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.