Java String.lastIndexOf()

Tanım :

String olarak tanımlanmış kelimde sondan başa doğru aranan yeri bulur.Aranan bulunduysa ilk indisi(index) döndürür. Eğer string dizgisinde aranan bulamadıysa -1 değeri geri döner. (Bu methodla sözcük yada karakter aratabiliriz)


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{   
	
	public static void main(String[]args){
		
		String sozcuk = "KodSözlük";

		System.out.println("ü'nün indisi = "+sozcuk.lastIndexOf('ü'));
		System.out.println("Sözün indisi = "+sozcuk.lastIndexOf("Söz"));
			
	}
	
}


Çıkış;

ü'nün indisi = 7
Sözün indisi = 3

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.