Java String.Indexof()

Tanım :

String olarak tanımlanmış kelimde baştan sona doğru aranan yeri bulur.Aranan bulunduysa ilk indisi(index) döndürür. Eğer string dizgisinde aranan bulamadıysa -1 değeri geri döner. (Bu methodla sözcük yada karakter aratabiliriz)


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		 String S="KodSozluk";
		 
	     System.out.println("Aranan karakterin indisi = "+S.indexOf('S'));
	     
	     System.out.println("Aranan sözcüğün indisi = "+S.indexOf("luk"));
	      
	}   
}


Çıkış;

Aranan karakterin indisi = 3
Aranan sözcüğün indisi = 6

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.