Java String.equals()

Tanım ;

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.

Eğer 2 string aynıysa "true" değeri döndürür, değilse "false" değeri döndürür.


Giriş;

package kodsozluk;
public class Kodsozluk {
  public static void main(String[] args) {

    String S="KodSozluk";

    String S1="KodSozluk";

    System.out.println(S.equals(S1));

  }  
}


Çıkış;

true
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.