Java String.contains()

Tanım;

Bir string içerisinde arama işlemi yapmamızı sağlar. Eğer aranan string içerisinde var ise "true" değeri yoksa "false" değeri döndürür.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		String S="KodSozluk";
		
    System.out.println(S.contains("Soz"));
    
    System.out.println(S.contains("SozSoz"));
	   
	}  
}


Çıkış;

true
false