Java String.concat()

Tanım ;

İki stringi birleştirmeyi sağlayan metodtur. Println metodlarında yaptığımız “ ” operatorünün yerine kullanılabilir.

Biz bunu (+) işaretiyle daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela örnek olarak;


Giriş1;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		String yazi1 = "Kod ";
		System.out.println("Birinci sözcük = "+yazi1);
		
		String yazi2 = "Sözlük";
		System.out.println("İkinci sözcük = "+yazi2);
		
		System.out.println("Birleşmiş Sözcükler = "+yazi1+yazi2);
			
	}
		
}


Giriş2;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
		String yazi1 = "Kod ";
		System.out.println("Birinci sözcük = "+yazi1);
		
		String yazi2 = "Sözlük";
		System.out.println("İkinci sözcük = "+yazi2);
		
		System.out.println("Birleşmiş Sözcükler = "+yazi1.concat(yazi2));
				
	}
		
}

Giriş1 ve Giriş2 aynı Çıkış ;

Birinci sözcük = Kod 
İkinci sözcük = Sözlük
Birleşmiş Sözcükler = Kod Sözlük
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.