Java String.CharAt()

Tanım;

Bu yöntem, String olarak tanımlanan sözcükte belirtilen indisteki(index) karakter göstermemize olanak sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args){
		
	    String S="KodSozluk";
	    
	    char karakter = S.charAt(3);
	    
	    System.out.println("Indiste bulunan karakter = "+karakter);
	   
	}  
}

Çıkış;

Indiste bulunan karakter = S