Java Statik yığıt ( Static Stack )

package veriyapıları;

public class staticYigit {

	int dizi[];
	
	int N,ust;
	
	
	
	staticYigit(int N){
		this.N=N;
		dizi = new int[N];
		ust = -1;
		
		
	}
	
	boolean bosmu() {
		
		return ust == -1;
		
	}
	
	boolean dolumu() {
		
		return ust == N-1;
	}
	
	
	
	void ekle(int sayi) {
		
		if(!dolumu()) {
			ust++;
			dizi[ust] = sayi;
			
			
		}else {
			
			System.out.println("Yigit Dolu");
		}
		
	}
	
	
	int sil() {
		
		if(!bosmu()) {
			ust--;
			
			return  dizi[ust+1];
			
			
			
			
		}else {
			
			return -1;
		}
		
		
		
		
		
	}
	
	
	
	String yazdir() {
		
		String s = "";
		
		for(int i=0;i<=ust;i++) {
			
			s+=dizi[i]+" ";
			
		}
		return s;
		
		
		
	}
	
	
	
	int ust() {
		if(!bosmu()) {
			return dizi[ust];
			
			
		}else {
			
			return -1;
		}
		
		
	}
	
	
	
	
	
}

 

Şekille gösterimi;

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.