Java static

Tanım;

  • Static olarak tanımlanan metodun yada veri tipinin çalışması için sınıfın nesnesini oluşturması gerekmez.
  • Sınıfın nesnesini oluşturmadan çağırdığımız metod yada değişken sistem belleğini açısından önemlidir.
  • Static değişken yada metodu çağıran ana metodun static olması gerekir.Giriş;

public class KodSozluk {

	public static void main(String[]args) {  // static metod yada değişkenleri çağırırken ana metodun static olması gerekir !
		
		System.out.println("PI Sayısı = "+MatematikSinifi.Pi_sayisi);  // MatematikSinifi Sinifinin Nesnesini oluşturmadan double değişkeni çağırabildik.
		
		System.out.println("PI Sayısının Karesi = "+MatematikSinifi.Pi_sayisi_karesi()); // MatematikSinifi Sinifinin Nesnesini oluşturmadan Pi_sayisi_karesi metodunu çağırabildik.
		
	}
	
}

class MatematikSinifi{   // static metod yada değişkenleri tanımlamak için sınıf oluşturduk.
	
	static double Pi_sayisi = 3.14;
	
	static double Pi_sayisi_karesi() {
		
		return Pi_sayisi*Pi_sayisi;
		
	}
	
}


Çıkış;

PI Sayısı = 3.14
PI Sayısının Karesi = 9.8596

Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.