Java Stack.pop()

Tanım;

Stack (yığıt)'ın en üstündeki veriyi geri döndürür ve Stack (yığıt)'tan siler.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Stack;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
	  Stack<String> yigit = new Stack<String>();
	  
	  yigit.push("KodSözlük");  // yığıta veri ekliyoruz.
	  yigit.push("Python");
	  yigit.push("Java");
	  
	  System.out.println(yigit.toString());  
	  
	  System.out.println(yigit.pop() + " verisi yığıttan silindi.");  // yığıtın en üstündekini siliyoruz.
	  
	  System.out.println(yigit.toString());
	  

	    	 
   }	
}


Çıkış;

[KodSözlük, Python, Java]
Java verisi yığıttan silindi.
[KodSözlük, Python]