Java Stack.peek()

Tanım;

 • Stack (yığıt)'ın en üstündeki veriyi geri döndürür.
 • Geri döndürülen veri Stack (yığıt)'tan silinmez.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Stack;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
	  Stack<String> yigit = new Stack<String>();
	  
	  yigit.push("KodSözlük");  // yığıta veri ekliyoruz.
	  yigit.push("Java");
	  
	  System.out.println(yigit.toString());  
	  
	  System.out.println("Yığıtın en üstündeki değer = "+yigit.peek());  // yığıtın en üstündeki veriyi yazdırıyoruz.
	    	 
   }	
}


Çıkış;

[KodSözlük, Java]
Yığıtın en üstündeki değer = Java