Java Stack.contains()

Tanım;

Stack (yığıt)'ta verinin varmı yokmu olduğunu kontrol etmek için kullanılır.


2 dönüş değeri vardır;

 • true ( veri yığıtta mevcut )
 • false ( veri yığıtta mevcut değil )


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Stack;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
	  Stack<String> yigit = new Stack<String>();
	  
	  yigit.push("KodSözlük");  // yığıta veri ekliyoruz.
	  yigit.push("Java");
	  yigit.push("Python");
	  
	  System.out.println(yigit.toString());  
	  
	  System.out.println("Java'nın Yığıtta varmı = "+yigit.contains("Java"));  // Java verisinin yığıtta kontrol ediyoruz.
	  
	  System.out.println("Csharp'nın Yığıtta varmı = "+yigit.contains("Csharp"));  // Csharp verisinin yığıtta kontrol ediyoruz.
	     	 
   }	
}


Çıkış;

[KodSözlük, Java, Python]
Java'nın Yığıtta varmı = true
Csharp'nın Yığıtta varmı = false
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.