Java Stack

Tanım ;

 • Stack (yığıt) sınıfı nesnelerin LIFO (last-input-first-output) yani baştan eklemeli , sondan çıkarmalı yapısıyla depolanmasını sağlayan bir veri tipidir.
 • Üst üste konulmuş kutular gibidir. Yani eklenen veri yığıtın en üstüne eklenir.
 • Oluşturulan Stack (yığıt) ilk oluşturulduğunda boştur.
 • Stack (yığıt) projenize dahil etmek için java.util.Stack dahil etmelisiniz.


Stack(Yığıt) Yapısı ;

Stack <veri_tipi> nesne_ismi = new Stack <veri_tipi>();

Stack (yığıt) şu şekilde olsun.


20
15
10
5

25 eklendikten sonraki hali şu hali alır. Herzaman eklenen veri en üste eklenir.

25
20
15
10
5


Giriş ;

package KodSozluk;

import java.util.Stack;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
	  Stack<String> yigit = new Stack<String>();
	  
	  System.out.println(yigit.toString());  
  	  	 
   }	
}


Çıkış;

[]  // içi boş yığıt

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.