Java Scanner.nextLine()

Tanım;

Klavyeden girilen değerin cümle olarak yani String olarak alınmasını sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Scanner;

public class KodSozluk {
	
  public static void main(String[] args){
	  
	  Scanner klavye = new Scanner(System.in);
	  
	  String cumle = klavye.nextLine();
	  
	  System.out.println(cumle +" girdiniz.");
 
  }
	
}


Çıkış;

KodSözlük Ekibi girdiniz.  // klavyeden "KodSözlük Ekibi" girilince

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.