Java Scanner.nextInt()

Tanım;

Klavyeden girilen değerin tamsayı olarak alınmasını sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Scanner;

public class KodSozluk {
	
   public static void main(String[] args){
	   
	   Scanner klavye = new Scanner(System.in);
	   
	   int girilenTamSayi = klavye.nextInt();
	   
	   System.out.println(girilenTamSayi +" sayısını girdiniz.");
  
   }
	
}


Çıkış;

24 sayısını girdiniz.   // klavyeden 24 girilince