Java Scanner.nextFloat()

Tanım;

Klavyeden girilen değerin ondalıklı sayı olarak alınmasını sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Scanner;

public class KodSozluk {
	
   public static void main(String[] args){
	   
	   Scanner klavye = new Scanner(System.in);
	   
	   float ondalikSayi = klavye.nextFloat();
	   
	   System.out.println(ondalikSayi +" sayısını girdiniz.");
  
   }
	
}


Çıkış;

24.0 sayısını girdiniz.   // klavyeden 24 girilince

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.