Java Scanner.next()

Tanım;

Klavyeden girilen cümlenin yada String verinin sadece ilk sözcüğünü alır. (ilk boşluktan sonrakileri almaz)


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Scanner;

public class KodSozluk {
	
  public static void main(String[] args){
	  
	  Scanner klavye = new Scanner(System.in);
	  
	  String sozcuk = klavye.next();
	  
	  System.out.println(sozcuk +" girdiniz.");
 
  }
	
}


Çıkış;

KodSözlük girdiniz. // klavyeden "KodSözlük Ekibi" girilince