Java Girilen sayının faktöriyelini alan, tekmi çiftmi kontrol eden,asalmı ve bir sayının kökümü olduğunu kontrol eden arayüzlü program

Açıklama;

 • Java'da yapılmış Frame kullanarak yapılmış bir uygulamadır.
 • Klavyeden girilen sayıyı radio button'lar yardımıyla istenilen sonuçları elde eden program.

 

Kod;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JLabel;

public class tekasalfaktoriyel extends JFrame {

	private JPanel contentPane;
	private JTextField textField;

	/**
	 * Launch the application.
	 */ 	
	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					tekasalfaktoriyel frame = new tekasalfaktoriyel();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	/**
	 * Create the frame.
	 */
	public tekasalfaktoriyel() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 327, 188);
		setTitle("Hesapla");
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		JLabel lblNewLabel = new JLabel("Sonu\u00E7 = ?");
		lblNewLabel.setBounds(184, 15, 117, 14);
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_1 = new JRadioButton("Fakt\u00F6riyel");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton = new JRadioButton("TekmiCiftmi");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_2 = new JRadioButton("Asalm\u0131");
		JRadioButton rdbtnNewRadioButton_3 = new JRadioButton("BirSay\u0131n\u0131nK\u00F6k\u00FC");
		rdbtnNewRadioButton_3.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton.setBounds(27, 53, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton);
		
	
		rdbtnNewRadioButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_2.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton_1.setBounds(165, 53, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_1);
		
		
		rdbtnNewRadioButton_2.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				rdbtnNewRadioButton_1.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton.setSelected(false);
				rdbtnNewRadioButton_3.setSelected(false);
			}
		});
		rdbtnNewRadioButton_2.setBounds(27, 106, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_2);
		
		
		rdbtnNewRadioButton_3.setBounds(165, 106, 109, 23);
		contentPane.add(rdbtnNewRadioButton_3);
		
		textField = new JTextField();
		textField.setBounds(11, 12, 80, 20);
		contentPane.add(textField);
		textField.setColumns(10);
		
		JButton btnNewButton = new JButton("Hesapla");
		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent e) {
				if(rdbtnNewRadioButton.isSelected()){
			    if(Integer.parseInt(textField.getText())%2==0){
			  	  lblNewLabel.setText("Sonuç = Cift");
			    }else{
			  	  lblNewLabel.setText("Sonuç = Tek");
			    }
				}else if(rdbtnNewRadioButton_1.isSelected()){
					long sonuc=1;
					for(int i=1;i<=Integer.parseInt(textField.getText());i++){
						sonuc*=i;
					}
					lblNewLabel.setText("Sonuç = "+sonuc);
					
				}else if(rdbtnNewRadioButton_2.isSelected()){
					boolean asalmi=false;
					for(int i=2;i<Integer.parseInt(textField.getText());i++){
						if(Integer.parseInt(textField.getText())%i==0){
							asalmi=false;
							break;
						}
						asalmi=true;
					}
					if(asalmi)
					lblNewLabel.setText("Sonuç = Asal");
					else
						lblNewLabel.setText("Sonuç = Asal Değil");
				}else if(rdbtnNewRadioButton_3.isSelected()){
					int kok = -1;
					for(int i=1;i<Integer.parseInt(textField.getText())/2;i++){
						if(i*i==Integer.parseInt(textField.getText())){
							kok =i;
							break;
						}
						
						
					}
					if(kok!=-1)
						lblNewLabel.setText("Sonuç = "+kok);
					else
						lblNewLabel.setText("Sonuç = Kökü yok");
					
				}
			}
		});
		btnNewButton.setBounds(101, 11, 80, 23);
		contentPane.add(btnNewButton);
		
		
		contentPane.add(lblNewLabel);
	}
}

 

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.